Uitgevoerde werkzaamheden bestonden onder andere uit het vervangen van kozijnen, het aanbrengen van systeemplafonds, het oplossen van diverse kleine lekkages en het vervangen van dakgoten.